Thành phần: Sodium bicarbonate 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Sodium carbonate 99% Quy cách: 50 kg/bao, 40 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: D-Sorbitol min 98% Quy cách: 20 kg/bao Xuất xứ: Indonesia Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: D-Sorbitol min 72% Quy cách: 270 kg/phuy Xuất xứ: Thái Lan Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng