Thành phần: 99.5% min Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: CaCl2 94% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Hà Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Potassium Chloride (KCl) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Đức Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: L-Lysine 98% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: MgCl2 feed 47% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Hà Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Sodium bicarbonate 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ, Thái Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Sodium carbonate 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ, Thái Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: D-Sorbitol min 98% Quy cách: 20 kg/bao Xuất xứ: Indonesia Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: D-Sorbitol min 72% Quy cách: 270 kg/phuy Xuất xứ: Thái Lan Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng