SODIUM BICARBONATE (NaHCO3) – Soda lạnh tăng kiềm

Thành phần: Sodium bicarbonate 99%

Quy cách: 25 kg/bao

Xuất xứ: TQ

Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng