Thành phần: 2-Bromo-2-nitro-1,3-Propanediol: 99% Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Sodium N-Chlorobenzenesulfonamide Quy cách: 25 kg/thùng, 35kg/thùng, 1 gói/kg - 14 gói/thùng Xuất xứ: TQ, Tiệp Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Nouryon - Hà Lan (Về từ nhà máy TQ) Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Glutaraldehyde 50% Quy cách: 220 kg/phuy Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Công thức hóa học: H2O2 Quy cách: 35 kg/can Xuất xứ: Solvay - Thái Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Poly Aluminium Chloride Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ, Phần Lan (nhà máy TQ) Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Potassium monopersulphate 50% Quy cách: 5 kg/xô - 4 xô/thùng Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng