Quy cách: 20 lít/xô, 10 lít/can Xuất xứ: Mexico Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng