Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Nouryon - Hà Lan (Về từ nhà máy TQ) Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng