BIO CL – Men vi sinh chuyên khử NH3, NO2

Thành phần:

Bacillus Licheniformic:      5×1010 cfu/kg

Bacillus megaterium:        3×1010 cfu/kg

Bacillus mensenterucus:   2×1010 cfu/kg

Nitrosomonas:                   2×1010 cfu/kg

Nitrobacter:                        2×1010 cfu/kg

Quy cách: 20 kg/bao

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng