Thành phần: Protein > 63% Quy cách: 30 kg/can, 250 kg/phuy Xuất xứ: Hà Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Protein > 80% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Hà Lan Liên hệ: 0949.007.022

Công thức hóa học: H2O2 Quy cách: 35 kg/can Xuất xứ: Solvay - Thái Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Poly Aluminium Chloride Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ, Phần Lan (nhà máy TQ) Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Enzyme formulation Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: Ấn Độ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae Quy cách: 1 gói/kg - 20 kg/bao Xuất xứ: Hàn Quốc Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Sodium bicarbonate 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Sodium carbonate 99% Quy cách: 50 kg/bao, 40 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: D-Sorbitol min 98% Quy cách: 20 kg/bao Xuất xứ: Indonesia Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: D-Sorbitol min 72% Quy cách: 270 kg/phuy Xuất xứ: Thái Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 86% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Basf - Đức Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Basf - Đức Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng