Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Chelate Ca ≥ 9.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Chelate Cu ≥ 14.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Chelate Fe ≥ 13% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Chelate Mg ≥ 5.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Chelate Mn ≥ 12.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Chelate Zn ≥ 14.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Nouryon - Hà Lan (Về từ nhà máy TQ) Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Glutaraldehyde 50% Quy cách: 220 kg/phuy Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Potassium Chloride (KCl) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Đức Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: L-Lysine 98% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: MgCl2 feed 47% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Hà Lan Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng