Công thức hóa học: H2O2 Quy cách: 35 kg/can Xuất xứ: Solvay - Thái Lan Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Poly Aluminium Chloride Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ, Phần Lan (nhà máy TQ) Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 86% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Basf - Đức Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Basf - Đức Liên hệ: 0949.007.022

Thành phần: Potassium monopersulphate 50% Quy cách: 5 kg/xô - 4 xô/thùng Xuất xứ: TQ Liên hệ: 0949.007.022

Đặt hàng